Polgárőr Egyesület

Polgárőr egyesületünk közel 70 taggal dolgozik lakóterületünk , városrészi őreként.
Közgyűlés a Közösségi Házban

A tagok évi 2500 óra őrséget vállalnak, együttműködve a Zalaegerszegi Városi Rendőrkapitánysággal. Segítik a városi kulturális-, és  sportrendezvények biztosítását. Együttműködnek a Botfai Lakóterületi SC-vel, és Az Összefogás Botfáért Egyesülettel. Városrészi rendezvényeink biztosítását végzik. Vigyáznak értékeinkre, nyaralások, temetések alkalmával. Járőrszolgálatuk kiterjed Avashegyre, Fehérhegyre, és a teljes városrészre.

Az egyesület vezetője 2016-tól Németh Péter, aki a közelmúltban elhunyt Némethy István alapítótól vette át az irányítást. A tagok fiatalok és idősek együtt dolgoznak. A Polgárőr Egyesület saját rendezvényeket is szervez a városrészben.Ilyen rendezvény a Májusfa Kitáncolás, a Borverseny, illetve együttműködik a városrészi egyesületekkel a közös rendezvényeken.