Új névvel a Lányok – Asszonyok Klub

A 20. éves Klub tartotta jubileumi ünnepségét a Közösségi Házban Botfán, ami egyben névadó ünnepség is volt. A Klub a Búzavirág nevet vette fel.
Gecse Péter köszöntője mellett a Botfai Citerazenekar és az Őszirózsa Nyugdíjas Klub is műsorral tisztelgett a jubiláló Klub előtt.